چه مقداری می خواهید اهدا کنید؟

زمانی برای پرستش

March 28, 2023

هنر مقدس عبادت کلیسا: جشن خلاقیت و معنویت

بیان خلاقانه عبادت کلیسا و اینکه چگونه به ما کمک می کند تا با خدا ارتباط برقرار کنیم را کاوش کنید.

به وبسایت نور و نمک

تماس با ما

از طریق فورم آنلاین با ما در تماس شوید

تشکر از شما
پیام شما با موفقیت ارسال شد
در ارسال فورم مشکلی پیش آمده است