چه مقداری می خواهید اهدا کنید؟

زمانی برای پرستش

March 28, 2023

پذیرش فرهنگ ها و سنت های مختلف

برای جشن تنوع در عبادت کلیسا و اینکه چگونه تجربیات معنوی ما را غنی می کند، به ما بپیوندید.

به وبسایت نور و نمک

تماس با ما

از طریق فورم آنلاین با ما در تماس شوید

تشکر از شما
پیام شما با موفقیت ارسال شد
در ارسال فورم مشکلی پیش آمده است