چه مقداری می خواهید اهدا کنید؟

زمانی برای پرستش

March 28, 2023

نقش عبادت کلیسا در رشد و توسعه معنوی

بیاموزید که چگونه عبادت کلیسا می تواند به رشد و توسعه معنوی، شخصی و عاطفی ما کمک کند.

به وبسایت نور و نمک

تماس با ما

از طریق فورم آنلاین با ما در تماس شوید

تشکر از شما
پیام شما با موفقیت ارسال شد
در ارسال فورم مشکلی پیش آمده است