چه مقداری می خواهید اهدا کنید؟

زمانی برای پرستش

March 28, 2023

قدرت شفابخش موسیقی در عبادت کلیسا

کشف کنید که چگونه موسیقی در عبادت کلیسا می تواند به ما کمک کند تا در مواقع سخت شفا پیدا کنیم و آرامش پیدا کنیم.

به وبسایت نور و نمک

تماس با ما

از طریق فورم آنلاین با ما در تماس شوید

تشکر از شما
پیام شما با موفقیت ارسال شد
در ارسال فورم مشکلی پیش آمده است