چه مقداری می خواهید اهدا کنید؟

زمانی برای پرستش

March 28, 2023

ایمان و عدالت اجتماعی

کاوش کنید که چگونه عبادت کلیسا می تواند الهام بخش و حمایت از عدالت اجتماعی باشد.

به وبسایت نور و نمک

تماس با ما

از طریق فورم آنلاین با ما در تماس شوید

تشکر از شما
پیام شما با موفقیت ارسال شد
در ارسال فورم مشکلی پیش آمده است